Řekli o projektu Charitky

Řekli o projektu Charitky

Jindřich Tomas, Výkonný ředitel Nadačního fondu Plaváček. NF Deany a Juraje Jakubiskových podporující talent a nadání dětí ze sociálně slabých rodin a dětských domovů.

Jsme rádi, že projekt Charitky vyhodnotil spolupráci s Nadačním fondem Plaváček jako přínosnou, a to zejména s ohledem na náš projekt Vítr do plachet (tj. vyhledávání, výběr a následnou dlouhodobou podporu nadaných a talentovaných dětí ze sociálně znevýhodněných prostředí).

Spolupráce s Charitkami je pro nás potvrzením, že jsme zvolili správnou formu podpory sociálně znevýhodněných dětí a že naše snaha o jejich začlenění do běžné populace je natolik transparentní, abychom byli do projektu Charitky zařazeni. Otevírá nám to možnost nejen získávání dalších potřebných finančních prostředků, ale také, v dnešní době stále významnější, možnost propagace na veřejnosti.

Samotný projekt Charitky je sympatický zejména v tom, že vychází z podstaty předávání dobrých skutků, kdy finančně zdatné společnosti nejen přispívají svým dílem na pečlivě vybrané charitativní projekty, ale umožňují dalším tisícům a možná stovkám tisíc obeznámit se s jednotlivými projekty, a v tom ideálním případě je tím přimět k podpoře projektů jimi vybraných.

Přejeme Charitkám a tím nejen sobě, ale i ostatním vybraným partnerským projektům mnoho úspěchů v naší společné činnosti.

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt