Nová organizace zapojena do projektu Charitky

Nová organizace zapojena do projektu Charitky

Praha, 25.6.2012: Další organizací podporující rozvoj dětí, která se zapojila do projektu Charitky, je o.s. DEJME DĚTEM ŠANCI. Prostřednictvím Charitek tak můžete pomoct integraci dětí z dětských domovů do samostatného běžného života.

Projekt „Charitky“ mě zaujal ihned poté, co nás paní Janyšková oslovila.

Nabídnout společnostem, které se do projektu zapojí, možnost propagovat svoje aktivity a současně neziskovou organizaci, kterou podpoří, a to formou nápaditého reklamního předmětu, který navíc není nákladný a určitě udělá radost všem obdarovaným klientům či partnerům společnosti, mi přijde naprosto skvělý a originální nápad.

Navíc se všichni obdarovaní, prostřednictvím takovéhoto dárku, dozví o možnosti podpory dobré věci touto formou a mohou tak dále šířit a předávat tuto myšlenku, což je smyslem a posláním Charitek!

Líbí se mi i možnost nabídnout tuto formu podpory našim partnerům se kterými již máme navázánu spolupráci, protože se tak prostřednictvím Charitek o nás má šanci dozvědět daleko širší spektrum lidí. Výborný nápad pro samotnou neziskovou organizaci je rovněž mít „své vlastní“
Charitky a jejich prostřednictvím zároveň podpořit nějaký svůj vlastní projekt☺.

Charitky podporují stejnou cílovou skupinu jako DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

Organizace DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. nabízí komplexní pomoc konkrétním dětem a mladým lidem vyrůstajícím v dětských domovech na území celé České republiky na jejich cestě do samostatného života. Umožňujeme lidem podpořit konkrétní dítě, které je něčím zaujme, a to takovou formou, která je pro ně přijatelná jak po stránce lidské, tak po stránce finanční.

DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. vzniklo teprve 8.2.2011, ale v současné době máme již navázánu spolupráci s 19ti dětskými domovy v 11ti krajích České republiky a do našich projektů máme zařazeno 182 dětí.

Každý má možnost si na webových stránkách organizace www.dejmedetemsanci.cz najít v databázi dětí takové, které ho něčím zaujme. Každý projekt organizace má svůj samostatný účet. Všechny prostředky věnované jednotlivým dětem či neadresně na účty jednotlivých projektů jsou ze 100% použity ve prospěch dětí zařazených do jednotlivých projektů. Provozní účet organizace, ze kterého jsou hrazeny všechny náklady na činnost organizace i náklady spojené s provozem jednotlivých projektů, je veden separátně.

Naším cílem je usnadnit dětem, které neměly možnost vyrůstat v harmonické rodině, vstup do samostatného života a nabídnout jim všestrannou pomoc v této velice složité etapě jejich života.

Věřte nám, že ty děti za to stojí!

Michaela Chovancová
zakladatelka a předsedkyně správní rady DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

Pokorny & Partner

RWE

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt