Společnost RWE znovu využila Charitky k podpoře dětí

Společnost RWE znovu využila Charitky k podpoře dětí

Čtyři děti zařazené do projektu "Podporuj mě..." získaly finanční příspěvek od elektrárenské a plynárenské společnosti RWE, která prostřednictvím Charitek přispěla na konto sdružení Dejme dětem šanci.

Charitky díky RWE věnovaly občanskému sdružení Dejme dětem šanci finanční příspěvek ve výši 18.200,- Kč na konto projektu "Podporuj mě...". Částka byla rovnoměrně rozdělena pod variabilní symboly čtyř konkrétních dětí. Prostředky budou uplatněny v rámci programu dlouhodobé finanční podpory dětí po dobu jejich pobytu v dětském domově s tím, že naspořené prostředky jim budou k dispozici po opuštění dětského domova pro usnadnění začátku samostatného života. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. je garantem účelného využití naspořené částky.

Celková naspořená částka může být následně použita například na úhradu nájemného, bytového vybavení, financování dalšího studia nebo může být vyplácena postupně formou měsíční renty.

RWE už dříve podpořila prostřednictvím Charitek také nadační fond Plaváček.

Dejme dětem šanci

RWE

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt