Podporujeme děti z dětských domovů na cestě k samostatnosti

Podporujeme děti z dětských domovů na cestě k samostatnosti

Sedmnáctiletá Simona je milá, klidná a velmi pracovitá mladá slečna. Zajímá ji hudba, film a baví ji práce na počítači. Navštěvuje střední technickou školu gastronomickou, která ji velmi baví. Simona je zařazena do projektu „Podporuj mě…“, aby její následný odchod z dětského domova byl usnadněn alespoň po stránce materiální.

Většina dětských domovů je schopna s pomocí sponzorů zajistit dětem bezproblémový život po stránce hmotného zabezpečení. Děti v průběhu jejich pobytu v dětských domovech materiálně nestrádají. Problém nastává v okamžiku, kdy musí dětský domov opustit a postavit se na vlastní nohy. I Simona si velmi dobře uvědomuje, že až z domova odejde, bude se muset o sebe postarat sama.

Program "Podporuj mě..." pracuje s vizí dlouhodobé finanční podpory dítěte po dobu jeho pobytu v domově s tím, že naspořené prostředky mu budou k dispozici až po opuštění dětského domova a usnadní mu tak začátek samostatného života. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. je garantem účelného využití naspořené částky, která může být použita k vyplácení měsíční renty nebo úhradě nákladů spojených například s bydlením nebo studiem.

Projekt Charitky ve spolupráci se společností T-Mobile přispěl Simoně na její konto částkou 7.480,- Kč.

Dejme dětem šanci

T-Mobile Czech Republic

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt