Finanční pomoc pro Tomáše od Charitek a T-Mobile

Finanční pomoc pro Tomáše od Charitek a T-Mobile

Tomáš studuje v druhém ročníku VOS obor sociálně právní. Je to veselý, kamarádský a společenský kluk. V dětském domově je už od tří let a nemá vůbec žádný kontakt se svojí biologickou rodinou. Velice dobře si uvědomuje, že až bude za dva roky opouštět dětský domov, nebude to pro něj vůbec lehké.

Dětské domovy se snaží usnadnit dětem odchod z domova, ale jejich možnosti jsou velmi omezené. „Odchodné” lze dítěti přiznat pouze do výše 15.000,- Kč, což je na start do samostatného života suma velmi nízká. Občanské sdružení Dejme dětem šanci se snaží už tak velmi těžký životní krok usnadnit alespoň po materiální stránce. Proto je Tomáš zařazen do projektu „Podporuj mě…“ Jedná se o projekt dlouhodobé finanční podpory dítěte po dobu jeho pobytu v domově s tím, že naspořené prostředky mu budou k dispozici po opuštění dětského domova.

Projekt Charitky ve spolupráci se společností T-Mobile podpořil Tomáše částkou 7.480,- Kč. Tento příspěvek bude uložen na účet projektu „Podporuj mě…“ pod variabilním symbolem Tomáše a bude mu vyplacen po opuštění dětského domova. Celkovou naspořenou částku pak může využít například na úhradu nájemného, bytového vybavení, financování dalšího studia nebo může být vyplácena postupně formou měsíční renty.

Dejme dětem šanci

T-Mobile Czech Republic

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt