Podpora od Charitek a T-Mobile pomůže i Josefovi

Podpora od Charitek a T-Mobile pomůže i Josefovi

Josef rád sportuje, poslouchá hudbu a pracuje na PC. Uvědomuje si důležitost vzdělání, proto se rozhodl po ukončení učiliště ještě vystudovat nástavbu a udělat si maturitu. Potom ho čeká odchod z dětského domova. Dobře ví, že bez pomoci rodiny to pro něj bude těžký úkol.

Právě pro děti z dětských domovů vyhlásilo o.s. Dejme dětem šanci program "Podporuj mě..." cílený na získávání finančních protřestředků, které by měly dětem bez zázemí fungující rodiny usnadnit přechod do samostatného života.

Jedná se o projekt dlouhodobé finanční podpory dítěte po dobu jeho pobytu v domově s tím, že naspořené prostředky mu budou k dispozici až po opuštění dětského domova a usnadní mu zařazení do "běžného" života. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. je garantem účelného využití naspořené částky. Pro děti se hledají primárně dlouhodobí podporovatelé, kteří se smluvně zaváží k podpoře dítěte a formou měsíčních splátek mu spoří.

Projekt Charitky ve spolupráci se společností T-Mobile podpořil Josefa částkou 7.480,- Kč. Tento příspěvek bude uložen na účet projektu „Podporuj mě…“ a vyplacen po opuštění dětského domova. Josef může celkovou naspořenou částku použít například na úhradu nájemného, bytového vybavení, financování dalšího studia nebo mu bude vyplácena postupně formou měsíční renty.

Dejme dětem šanci

T-Mobile Czech Republic

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt