T-Mobile je společensky odpovědnou firmou

T-Mobile je společensky odpovědnou firmou

T-Mobile se opět zapojil do projektu Charitky a ukázkově tak propojil propagaci vlastních produktů a služeb se společenskou odpovědností. V prosinci proběhla kampaň “Podporujeme dobré věci“, která kromě Charitek aktivně podpořila i nadační fond DOBRÝ ANDĚL, tj. pomoc rodinám s dětmi, které se vlivem těžkého onemocnění dostaly do finanční tísně.

Jeden z největších mobilních operátorů v České republice se věnuje společenské odpovědnosti dlouhodobě a systematicky. Fond T-Mobile, který je realizován v rámci této činnosti, uspořádal v předvánočním čase také sbírku pod názvem „Pomáhejme příběhům“. Na myšlenku vyhlásit sbírku ve prospěch lidí v nelehké životní situaci operátora přivedli samotní zaměstnanci, kteří chtěli reagovat na události ze svého bezprostředního okolí.

Finanční podpora vzniklá ze spolupráce Charitek a T-Mobile v roce 2012 byla poskytnuta talentovaným dětem z nadačního fondu Plaváček. Další příspěvek byl odeslán pěti konkrétním dětem zařazeným do programu „Podporuj mě“ občanského sdružení Dejme dětem šanci. Stejná cílená pomoc dětem se nyní opakuje opět s využitím sociálně odpovědné propagace ve formě Charitek.

Charitky jako originální propagační předmět se sociálním dopadem pomáhají a podporují rozvoj konkrétních dětí a zároveň zdravotně postiženým dávají pracovní příležitost v podobě ruční výroby teleskopických krabiček. Zdravotně postižení jsou takto přínosem pro budoucí generaci - pro děti.

Dejme dětem šanci

T-Mobile Czech Republic

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt