Nadace Naše dítě v projektu Charitky

Nadace Naše dítě v projektu Charitky

Nadace Naše dítě je významným pojmem v pomoci týraným, zneužívaným a jinak ohroženým dětem. Svoji činnost zahájila v roce 1993 a téměř 20 let byla spojena se jménem své zakladatelky Zuzany Baudyšové a následně s projektem Linky bezpečí.

Cílem Linky bezpečí bylo pomáhat dětem v krizových situacích, později k ní přibyla také Rodičovská linka a Linka vzkaz domů. Nadace deset let zajišťovala provoz linek krizové intervence a v roce 2004 tyto projekty předala organizaci Sdružení Linka bezpečí.

Následně Nadace Naše dítě rozšířila své aktivity také ve prospěch handicapovaných a opuštěných dětí a dětí ze sociálně slabých rodin. Formou grantových řízení nadace podporuje desítky občanských sdružení a stacionářů, které pečují o děti s handicapem. Dále financuje vybrané aktivity dětí z dětských domovů po celé České republice a prostřednictvím individuálních žádostí řeší akutní pomoc poskytovanou handicapovaným a ohroženým dětem.

Od roku 2005 nadace provozuje Linku právní pomoci, která pomáhá rodinám a dětem v krizi. Advokáti Linky právní pomoci poskytují rodičům bezplatné právní poradenství v oblasti rodinného práva a ochrany dětí. V souvislosti s masivním rozšířením internetu a jeho negativních projevů se od roku 2007 nadace věnuje také potlačování dětské pornografie na internetu v podobě linky Internet Hotline.

Mezi další stěžejní aktivity patří osvětová činnost, jejíž prostřednictvím se snaží Nadace Naše dítě dlouhodobě upozorňovat na ochranu dětí. Ochranu dětí vnímá nadace jako věc veřejnou, která se dotýká každého z nás a každý pro ni svým dílem může něco udělat. Nadace proto realizuje také vzdělávací projekty zaměřené na pozitivní rodičovství.

Nadace Naše dítě

RWE

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt