Nový partner mezi Charitkami

Nový partner mezi Charitkami

Mezi partnery Charitek se nově zapojilo kreativní studio LaceUp (ve vlastnictví společnosti M&M stream), které se zabývá všemi formami komunikace. Charitky tak díky němu mohly podpořit děti na základní škole Bolevecká v Plzni a Integrační školičce Smíšek v Praze zapojené do projektu Asociace Společenské odpovědnosti „Odpovědná škola“ částkou 1.296 Kč.

V projektu „Odpovědná škola“ se učí podpora dětí ke společenské odpovědnosti, aby od útlého věku rozvíjely své kulturní, sociální a vzdělávací potřeby. Cílem projektu je konkrétními příklady z praxe inspirovat okolí a dosáhnout toho, že se odpovědné chování dětí, studentů, ale i jejich rodin stane automatické, jako základní počty.

Na stránkách společnosti LaceUp se můžete blížeji seznámit s prací tohoto kreativního studia, zabývajícího se všemi formami komunikace. Zkušenosti sbírali jak ve velkých agenturách, tak menších studiích a na samostatných projektech.

Asociace společenské odpovědnosti „projekt Odpovědná škola“

LaceUP

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt