Nadace Archa Chantal

Nadace Archa Chantal

Nadace Archa Chantal byla založena 11. června 1993 z iniciativy paní Chantal Poullain-Polívkové, charismatické francouzské herečky, která u nás žije již řadu let. Život paní Chantal - to je plno barev a lásky, a protože láska patří hlavně dětem, rozhodla se vytvořit nadaci Archa, která je pro ni symbolem pomoci a záchrany. Filozofií Nadace Archa Chantal je humanizace dětských zdravotnických zařízení.

Veškerá snaha směřuje k vytvoření harmonického prostředí pozitivně působícího na psychiku nemocných dětí. Změnou neutěšeného prostředí v útulná, příjemná místa se malý pacient stává součástí kouzelného světa. Touto hrou se dítě lépe vyrovná s pobytem v nemocnici, zbaví se stresu a překoná odloučení od rodičů. Projekty jsou navrhovány výtvarníky a architekty na základě požadavků a konkrétních potřeb jednotlivých nemocničních oddělení ve spolupráci s dětskými psychology, lékaři a sestrami. Návrhy jsou originální svým námětem a každá jejich realizace je komplexní přestavbou interiéru do nejmenších detailů - vše v dokonalé harmonii.

Přáním nadace je zateplit studené, neosobní prostředí barvami, obrázky, hernami, všemi dostupnými prostředky navodit u nemocných dětí pocit bezpečí, co nejvíce zmírnit jejich duševní strádání, strach a stesk po domově.

"Důvod, proč o tohle všechno usiluji je prostý, v nemocnici by se nemělo léčit pouze tělo, ale i obolavělá duše. Pohoda a harmonie jsou přece základním předpokladem fyzického zdraví", říká paní Chantal.

Charitky nadělovaly dárky v kolínské nemocnici

Charitky zprostředkovaly podporu pro Nadaci Archa Chantal

Podpora pro děti v Nemocnici Blansko od Charitek a RWE

Nadace Archa Chantal mění nemocnice v kouzelný svět

ING Životní pojišťovna

RWE

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt