Plaváček

Plaváček

Forma spolupráce s Nadačním Fondem Plaváček se již od roku 2014 neprodloužila

Nadační fond Deany a Juraje Jakubiskových podporující talent a nadání dětí ze sociálně slabých rodin a dětských domovů.

Prvotním impulsem k zahájení činnosti Nadačního fondu Plaváček v roce 2002 byla nutnost okamžité a konkrétní pomoci dětem z povodněmi postižených oblastí. Po odeznění této situace jsme se zaměřili kromě materiální podpory také na zkvalitnění rozvoje duševních a fyzických schopností dětí. Dosavadní zkušenosti jsme promítli do projektu s názvem VÍTR DO PLACHET - podporuje rozvoj osobnosti jednotlivců a skupin, kterým jejich sociální podmínky neumožňují plně využít jejich nadání a talent. Do projektu jsme zapojili odborníky v oboru práce s dětmi, ale i velké množství známých osobností. Našim „plaváčkům“ vyhledáváme pomoc nejen materiální, ale podporujeme všestranně jejich potřeby v oblasti kulturní a vzdělávací. Projekt se zaměřuje na intenzivní vyhledávání talentovaných dětí ze sociálně slabých skupin, permanentní odborný dohled nad rozvojem jejich talentu, jakož i maximální podporu realizace po všech stránkách. NF Plaváček otevírá dveře mladým umělcům, sportovcům, vědcům, badatelům atd., zkrátka všem dětem, jejichž prokazatelnému talentu a nadání překážejí v růstu sociálně materiální důvody.

Cílem nadačního fondu Plaváček je:
 Intenzivní vyhledávání talentovaných dětí ze sociálně slabých rodin a dětských domovů
 Integrace a rozvoj konkrétních schopností vybraných dětí, podpora jejich ambicí, chuti ke vzdělání a dosahování úspěchů
 Zajišťování volnočasových a dalších aktivit vedoucích k rozvoji talentu dítěte

Projekt Vítr do plachet je:
 dlouhodobým projektem nadačního fondu
 garantem výběru těch nejnadanějších uchazečů za účasti předních odborníků
 garantem maximálně efektivního využití financí s ohledem na vzdělávání dítěte a rozvoj jeho talentu

Předání šeku nadaci Plaváček na podporu nadaných dětí

Charitky a T-Mobile podpořily talentované děti z Plaváčka

Charitky poslaly dětem z Plaváčka vítr do plachet

T-Mobile Czech Republic

RWE

Inner Winner

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt