Dejme dětem šanci

Dejme dětem šanci
Příspěvek společnosti RWE, a.s.

Projekt „Charitky“ mě ihned zaujal. Nabídnout společnostem, které se do projektu zapojí, možnost propagovat svoje aktivity a současně neziskovou organizaci, kterou podpoří, a to formou nápaditého reklamního předmětu, který navíc není nákladný a určitě udělá radost všem obdarovaným klientům či partnerům společnosti, mi přijde naprosto skvělý a originální nápad.

Navíc se všichni obdarovaní, prostřednictvím takovéhoto dárku, dozví o možnosti podpory dobré věci touto formou a mohou tak dále šířit a předávat tuto myšlenku, což je smyslem a posláním Charitek!

Líbí se mi i možnost nabídnout tuto formu podpory našim partnerům, se kterými již máme navázánu spolupráci, protože se tak prostřednictvím Charitek o nás má šanci dozvědět daleko širší spektrum lidí. Výborný nápad pro samotnou neziskovou organizaci je rovněž mít „své vlastní“ Charitky a jejich prostřednictvím zároveň podpořit nějaký svůj vlastní projekt☺.

Charitky podporují stejnou cílovou skupinu jako DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s.

Organizace DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. nabízí komplexní pomoc konkrétním dětem a mladým lidem vyrůstajícím v dětských domovech na území celé České republiky na jejich cestě do samostatného života. Umožňujeme lidem podpořit konkrétní dítě, které je něčím zaujme, a to takovou formou, která je pro ně přijatelná jak po stránce lidské, tak po stránce finanční.

DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. vzniklo 8.2.2011 a v současné době máme již uzavřenu spolupráci již s 30 dětskými domovy v celé České republice. Největší novinkou posledního čtvrtletí je transformace naší organizace na obecně prospěšnou společnost. Ode dne 28. 12. 2013 je naše organizace zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností jako DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s.

Každý má možnost si na webových stránkách organizace www.dejmedetemsanci.cz najít v databázi dětí takové, které ho něčím zaujme. Každý projekt organizace má svůj samostatný účet. Všechny prostředky věnované jednotlivým dětem či neadresně na účty jednotlivých projektů jsou ze 100% použity ve prospěch dětí zařazených do jednotlivých projektů. Provozní účet organizace, ze kterého jsou hrazeny všechny náklady na činnost organizace i náklady spojené s provozem jednotlivých projektů, je veden separátně.

Naším cílem je usnadnit dětem, které neměly možnost vyrůstat v harmonické rodině, vstup do samostatného života a nabídnout jim všestrannou pomoc v této velice složité etapě jejich života.
Věřte nám, že ty děti za to stojí!

Michaela Chovancová
zakladatelka a předsedkyně správní rady DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s.

DEJME DĚTEM ŠANCI vydala výroční zprávu

Podpora Jakuba do jeho začátků po opuštění dětského domova

Kofola - nový partner Charitek

Benefiční večer DEJME DĚTEM ŠANCI

Spolupráce Charitek a DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. v prvním čtvrtletí roku 2014

Podpora míří také na konto Miloslavy

Lukáš je dalším příjemcem příspěvku od Charitek a T-Mobile

Finanční pomoc pro Dášu od Charitek

Příspěvek pro děti z dětského domova na vstupenku do dospělosti

Pomáháme Matějovi s jeho plány do budoucna

Podpora Natálce pro lepší start do života

T-Mobile je společensky odpovědnou firmou

Podporujeme talentovanou zpěvačku Zuzku

Příspěvek pro Rudu na rozvoj hudebního talentu

Příspěvek pro Michaelu zařazenou do Stipendijního programu

Sdružení Dejme dětem šanci zveřejnilo výroční zprávu

Periscope a Charitky předávají šek na podporu Jirky

Podpora od Charitek a T-Mobile pomůže i Josefovi

Finanční pomoc pro Tomáše od Charitek a T-Mobile

Přečtěte si Jirkův dopis

Podporujeme děti z dětských domovů na cestě k samostatnosti

Lucie získala od Charitek příspěvek na svoje konto

Spojení Charitek a T-Mobile přináší ovoce

Významný rozvoj spolupráce Charitek a DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. v roce 2012

Podpora pro Ester na cestě do dospělosti

Pomáháme dětem na startu do samostatného života

Pomáháme dětem z programu Podporuj mě

Předvánoční dárek od Charitek

Charitky pomáhají dětem z programu Podporuj mě

Honza je dalším z dětí podporovaných Charitkami

Isabela z programu „Podporuj mě“ získala od Charitek příspěvek

Charitky s pomocí RWE přispěly na Honzovo konto

Společnost RWE znovu využila Charitky k podpoře dětí

Díky Charitkám bude mít Roman snazší vstup do samostatného života

Charitky vyslyšely Evinu prosbu o podporu

CHARITKY originálně využily i neziskovky

Další 3 nové firmy, které předávají dále

KOFOLA

TOTAL

PHOENIX lékárenský velkoobchod

T-Mobile Czech Republic

Periscope Skandinávie

Pokorny & Partner

ACNielsen

RWE

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt